Welkom

De Kriekelaar is een kleine, gezellige dorpsschool die zorgt voor een open leef- en leeromgeving waarin leerlingen, ouders en schoolteam zich goed en betrokken voelen.

Als katholieke school vertrekken wij vanuit christelijke waarden en normen die we ook aan onze kinderen willen meegeven.
We bieden de kinderen een veilige en geborgen sfeer en we begeleiden hen in hun zoektocht naar hun eigen identiteit met extra aandacht voor sociale, emotionele en cognitieve ontplooiing.

Bij het einde van het zesde leerjaar zijn onze leerlingen goed voorbereid om naar het secundair onderwijs te gaan.
We streven naar een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen: schoolbestuur, schoolraad, schoolteam, externen, ouders en kinderen.

Op deze website vindt u heel wat nuttige informatie over de afspraken en gang van zaken in onze school.
Mochten er nog vragen zijn, mag u steeds contact opnemen met de directeur of één van de teamleden. Wij staan u graag te woord tijdens een bezoek aan onze school, u kan bij ons terecht voor of na de schooluren of na afspraak.

Greet Van der Weyden Directeur