FIETSEXAMEN L6

Categorie: 
Activiteit
Datum: 
Fri, 18/05/2018

Beste ouders

In het kader van een duurzaam en veilig verplaatsingsgedrag organiseren wij jaarlijks voor alle leerlingen van het 6de leerjaar een fietsexamen.

Een praktisch fietsexamen voor de leerlingen zorgt ervoor dat de verkeerskennis en fietsvaardigheid van jonge kinderen op een goede manier kan geëvalueerd worden. Voor de leerlingen is een dergelijk examen het bewijs dat ze zich veilig kunnen verplaatsen in het verkeer.

In praktijk omvat het fietsexamen het afwerken van een vastgelegd traject. Wij kiezen er al een aantal jaren voor om met onze leerlingen het traject te fietsen dat zij zullen afleggen als ze naar de secundaire school gaan.
Tijdens het afleggen van het parcours evalueren begeleiders het verkeersgedrag van de leerlingen. Kinderen die het parcours op een vlotte en reglementaire manier afwerken, krijgen na afloop een fietsdiploma. De basisvaardigheden waar de kinderen aan moeten voldoen vind je terug in de bijlage.

De leerlingen van het zesde leerjaar zullen het fietsexamen afleggen op donderdag 24 mei 2018.
Alle leerlingen van het zesde leerjaar komen die dag met de fiets naar school.

Om dit examen tot stand te kunnen brengen hebben we nog begeleiders nodig die een groepje willen begeleiden.
Hoe verloopt het:
• Eerst gaan we om 11 uur, samen met alle begeleiders, het volledige parcours fietsen. Dit gebeurt in 2 groepen: 1 groep gaat richting college en BIM, de andere groep richting Scheppers en TSM. Onderweg zullen wij, de leerkrachten van het 6de leerjaar, aandachtspunten bespreken.
• Na de proefronde (ongeveer 13u) vertrekken de kinderen in kleine groepjes samen met een begeleider.
• Tot slot zullen alle begeleiders samenzitten om ieder kind kort te bespreken: Wat deden ze goed? Waar moeten ze nog op letten? Einde is gepland om 15u20.
Heeft u zin en tijd (dat mogen ook grootouders zijn) om een groepje te begeleiden tijdens het fietsexamen? Laat het ons dan weten vóór 18 mei.

BASISVAARDIGHEDEN (fietsexamen)

Rechts op de rijbaan fietsen
1 - rijdt rechts op de rijbaan op voldoende afstand van geparkeerde auto's
2 - snijdt de bochten niet af
3 - wijkt enkel links uit als er een hindernis op de rijbaan is of als hij een andere fietser inhaalt.

Rechts afslaan met de fiets
1 - manoeuvre aankondigen door de rechterarm uit te steken.
2 - snelheid minderen en het manoeuvre uitvoeren met de twee handen aan het stuur.
3 - rechts afslaan met een korte bocht.

Links afslaan met de fiets
1 - omkijken , links en rechts kijken en rekening houden zowel met achterop komend verkeer als met tegenliggers.
2 - de linkerarm uitsteken
3 - een wijde bocht nemen met de twee handen aan het stuur.
4 - in de linkerzijstraat opnieuw aan de rechterkant van de rijbaan uitkomen.

Langs een hindernis fietsen
1 - vertragen en omkijken over de linker schouder
2 -stoppen wanneer een achterop-of tegemoetkomend voertuig een gevaar oplevert.
3 - de linkerarm uitsteken
4 - uitwijken naar links en ong 1m afstand houden ( gevaar voor openslaande portieren)
5 - zijn plaats rechts op de rijbaan weer innemen
Voorrang verlenen: RECHTS GAAT VOOR